W A Ż N E  !!!

uprzejmie informujemy, że nasze torby reklamowe po zużyciu należy poddać prawidłowej segregacji. Przez co folia wykorzystana do ich sporządzenia zostanie przerobiona i ponownie wykorzystana - w cyklu zamkniętym.

TORBY  Z  FOLII  - JAKO  PRZEDMIOT  NIE  POSIADAJĄ  WIEDZY,

CZY  SĄ  EKOLOGICZNE  CZY  NIE,

TO  UŻYTKOWNIK  DECYDUJE  CZY POSTĘPUJE  Z  NIMI

ZGODNIE  Z  ZASADAMI  EKOLOGII. 

Sklep „Drukarni Kowalscy”

poleca torby reklamowe z PAŃSTWA INDYWIDUALNYM NADRUKIEM

prosimy obejrzeć